KU CASINO
Posted in Uncategorized

Bài cúng đưa ông Táo về trời theo văn khấn cổ truyền

Người Việt quan niệm ba vị Thần (hay vua chúa) định mệnh cát hung, trợ lực cho gia đình, trợ lực làm công việc đúng…

Continue Reading... Bài cúng đưa ông Táo về trời theo văn khấn cổ truyền
KU CASINO
Posted in Uncategorized

Cách cúng 30 Tết theo văn hóa cổ truyền

Đối với người Việt Nam, thời khắc 30 Tết là thời khắc thiêng liêng trong mỗi gia đình. Là bữa cơm sum họp, đoàn kết…

Continue Reading... Cách cúng 30 Tết theo văn hóa cổ truyền