KU CASINO
Posted in Uncategorized

Ý nghĩa nốt ruồi ở mũi nam

Từ xa xưa, trong nhân tướng học, chúng ta có thể xem tướng qua nốt ruồi trên mũi. Một số nam giới có nốt ruồi…

Continue Reading... Ý nghĩa nốt ruồi ở mũi nam