Gimnazjum nr 3 Oborniki

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Zagadnienia zaliczeniowe j. angielski

Spis treści
Zagadnienia zaliczeniowe j. angielski
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Wszystkie strony

Lista zagadnień dla klasy I – poprawa semestru pierwszego z j.angielskiego

Kl. I E (od Let’s start do Unitu 4)

Let’s start:

1. Vocabulary (słownictwo):

- przedmioty znajdujące się w klasie

- wyrażenia używane w klasie

- liczby (do 100)

- liczebniki porządkowe ( do 100)

- dni tygodnia i miesiące

2. Pytanie o czas, podawnie godziny (słownie)

3. Alfabet – literowanie wyrazów

Unit 1

1.  vocabulary:

- państwa i narodowości

- rodzina

2. grammar (gramatyka):

- czasownik TO BE – twierdzenia, przeczenia, pytania i krótkie odpowiedzi

- wyrazy pytające

- użycie dużych liter

- zaimki dzierżawcze

3. przedstawianie się, opis siebie, przyjaciela (imię, pochodzenie, wiek)

Unit 2

1.  vocabulary:

- przedmioty w plecaku

- części twarzy

- przymiotniki opisujące wygląd, kolor

2. grammar:

- possessive’s – użycie w zdaniach

- czasownik HAVE GOT – twierdzenia, przeczenia, pytania i krótkie odpowiedzi

- this/that/these/those – użycie w zdaniach

- kolejność wyrazów w zdaniu – miejsce przymiotnika

3.-  opis przedmiotu (It’s big/small/red …)

- opis siebie/rodziny/ przyjaciela – użycie czasowników TO BE i HAVE GOT

 Reklama